Gatuarmaturer i LED för vägar, gång- och cykelbanor och torg

Belysning solceller och inbyggt batteri- från premiummodeller till standardmodeller

gatlyktor, gatuarmaturer

Gatubelysningen i Stockholm - En historisk tillbakablick på gatlyktor och gatubelysning

Stockholm var en mörk stad under medeltiden. Paris var den första staden i Europa som fick offentlig gatubelysning på sina gator och torg i mitten av 1700-talet. Då lyste gatubelysning i Stockholm var under många århundraden en privat angelägenhet som alltså inte låg på staten utan på den enskilde som behövde belysning. Den första förordningen om ”lyshållning” som det hette kom år 1697 och avsåg Riddarholmen i Stockholm. Först år 1749 kom en kunglig förordning där allmän gatulyshållning blev fastighetsägarnas angelägenhet under året mörka årstider samt vid mörkrets inbrott. De skulle tända lyktor och undantaget från regeln var när ljusa månnätter. Staden bidrog, enligt Wikipedia, med 97 lyktor som placerades ut på strategiska platser som stadens byggnader, allmänna platser, hamnar och broar. Stockholm var på tiden det begav sig en mörk stad och när gatlyktorna släcktes kallades det att vargögonen släcktes. Man undvek också att vistas på staden när vargögonen släckts. Först på 1800-talet när gaslyktor blev tidens moderna gatlyktor och senare elektriska lampor som Stockholms fick kommunal och allmän gatubelysning. Man använda fotogen, gas och elljus sida vid sida. Om vi hoppar några år fram till år 1930 så kom det stora genombrottet för den elektriska formen av gatubelysning eller gatuarmaturer i Stockholm och år 1929 höll man gatubelysningen igång 24-timmar om dygnet. Även under andra världskriget håll Stockholm gatlyktorna tända hela nätterna frånsett mörkläggning som skedde med jämna mellanrum. Gatubelysning i LED är en ny form av energieffektiv belysning för gator och torg. Gatubelysning i LED säkrar områden och ökar känslan av trygghet för gemene man. Gatuarmaturer finns i många olika utföranden för olika områden. Gatukontoret byter ut ca 1000 ljuskällor varje år vilket lämnar en hel del gatuarmaturer av äldre modell kvar att bytas. Problemet med de traditonella gatuarmaturerna är och var att deras energikonsumtion är ansenligt hög och tillsammans blir det många kilowattimmar som ska till för att få våra gator och torg belysta. Ett belysande exempel är de traditionella HPS-lamporna som är och var vanliga i gatuarmaturer. Inte sällan kunde en HPS-lampa ha så mycket som 1000-watt och räknat på bara några stycken kan man snabbt se vilken enorm energikonsumtion lamporna gav. Av samma anledning lät man gatlampor stå mörka trots att mörkrets inträde varit för längesedan för att spara pengar i vissa kommuner. Det skapade både en otrygghet och en osäkerhet bland boende och förbipasserande. Man hade helt enkelt inte råd att ha igång gatubelysningen från mörkets inträde. Med LED är saken helt annorlunda och man behöver inte tänka på att belysningen är påslagen i onödan och drar onödig energi då LED-armaturer oavsett märke och modell är mångt mer energieffektiva än de traditionella gatlamporna. Dessutom tänds gatubelysning i LED direkt utan att behöva någon uppstarstid som den gatubelysning vi är vana med krävde. Hoppar man fram ett par hundra år har länge gatubelysningen statisk och har inte ändrats ännu i många delar av landet.

Läs mer om Eco by Swedens gatubelysning här

Hur fungerar då gatuarmaturer i LED och vad ska man tänka på när man när man installerar stolpbelysning i LED?

Hur funkar gatuarmaturer i LED och vad ska man tänka på? Det finns vissa grundregler när man installerar gatubelysning och gatuarmaturer oavsett om det är LED-belysning tekniken bygger på eller om det är traditonella gatustolpar. Avståndet mellan stolparna bör vara fyra gånger gatuarmaturens höjd för att få ljuset så symmetriskt som möjligt. Även vägbredden bör vara lika med montagehöjden för att få den bästa verkningsgraden av belysningen. LED-armaturen bör också placeras vid körbanan / vägkanten och beroende på vilket fäste gatuarmaturen har och stolpens utformning ska placeringen vara exakt. Fråga din leverantör efter en dialuxsimulation som är en ljusberäkning där man tagit alla aspekter i beaktande.

Byta gatlyktor i park och vägarmaturer vid traffikerad väg

Gatuarmaturer kan rädda liv! Bra belysning är viktigare än mycket belysning. I trafiken är snabba reaktioner mycket viktiga och kvällstid blir det ännu mer viktigt att belysningen är korrekt dimensionerad vad gäller ljusstyrka, färgtemperatur, kontraster, ljusmönster och man kan med fördel använda ett mer vitt ljus då just kontraster och periferin blir mer tydligt med vit färgtemperatur. Att armaturerna ska klara tuffa förhållanden säger sig självt då de ska klara varma, kalla och extrema väderomväxlingar utan att påverkas. Tidigare fanns HPS som lämnade en hel del till fantasin och dessutom var energiförbrukningen väldigt hög. Utomhusbelysning kräver högre prestanda än vanlig belysning och gatubelysning än mer.

LED-belysning och gatubelysning har flera fördelar med goda egenskaper:

 • Pålitlig konstruktion som håller länge
 • Inget flimmer
 • Belysningen tänds direkt till full ljusstyrka utan uppstartstid
 • Jämn och snygg ljusfördelning och -mönster
 • Ovanligt energieffektiv jämfört med HPS

  Gatuarmaturen Discovery med fjärrstyrning och smart sparäge - Solcellsbelysning för vägar i LED

  gatlyktor, gatuarmaturer Gatubelysning och gatuarmaturer har andra egenskapar som inte alltid kommer fram Gatuarmaturer har förutom sina energieffektiva och säkerhetsaspekter en viktig miljöaspekt som måste beaktas i dessa dagar. LED-armaturer liksom LED-belysning i övrigt innehåller inga tungmetaller såsom kvicksilver, bly, krom, PBB, PBDE och andra ämnen som numera förbjudits genom de olika EU-direktiv som idag är svensk rätt. Genom att endast använda CE-märkta produkter garanteras att man uppfyller de grundläggande krav som ställs på belysning och energikonsumerande produkter på den inre marknaden i EU. Ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet sätter standarden för framtidens belysning. Man ska dock vara försiktig om man själv beställer produkter såsom belysning från Kina då man inte kan vara helt säker på att belysningen verklige är CE-märkt. Därför är det en fördel att vända sig till en svensk aktör.

  < solcellsarmaturer led, dialuxsimulation-gatuarmatur

  Är färgtemperaturen viktig vid utomhusbelysning i LED? Vad gäller gatubelysning och LED?

  Är färgtemperaturen viktig vid utomhusbelysning i LED? Färgtemperaturen är alltid viktig lite grovt förenklat. Med färgåtergivning avses här hur bra LED-belysningens färg liknar den riktiga färgen som ögat ser i solljus till exempel. Beroende på vilket område belysningen används så blir färgtemperaturen mer eller mindre viktig. Inomhusbelysning till exempel kräver bra färgåtergivning, dvs. CRI-värdet, eftersom människor befinner sig i ljuset under längre tider och då är ett högt CRI med ett Ra-värde kring 90-100 lämpligt. Det får inte heller flimra då flimmer stör ögonen även om det kanske inte märks för det blotta ögat. Använder du mobilen och filmar belysningen kan du på ett enkelt sätt se om den flimrar eller inte. Det finns fler grupper av färgåtergivningen och hur bra den återges med LED. Länge hade LED problem att få en hög färgåtergivning. För att få ett perspektiv så har solen ett perfekt färgåtergivningsvärdepå Ra100 liksom glödlampan som också hade Ra100. LED hade tidigare så låga värden som Ra40 men har idag kommit upp till i princip lika höga värden som glödlampan och solen sånär som på en pinne eller två. Gatuarmaturer som utomhusbelysning kräver emellertid inte lika högt färgåtergivning som annan belysning. Trafikkontoret anser att ett Ra-värde på Ra70 räcker för gatuarmaturer men vi har satt standarden vid Ra80 då det ger ett snyggare ljus som givet återger den korrekta färgtemperaturen bättre. Ljuset från övriga ljuskällor som traditionella lysrör, högtrycksnatrium, metallhalogen och kvicksilverlampor (se även sodiumlampan / lågenergilampan) ger ett diskontinuerligt spektrum där man inte får med vissa färgnyanser. Exempelvis ultrviolett. I varje fall saknas de eller är otillräckliga för det ljus man eftersträvar. Annell berättar vidare att monokromatiska ljuskällor såsom färgade dioder genererar mycket mer effektivt enfärgat ljus inom en avgränsad smal spektral våglängd.

  Våra solcellsdrivna LED-gatuarmaturer håller hög standard och hög kvalitet

  Discovery, gatuarmatur i LED, är en av våra flaggskepp som företag som Vattenfall och TC Kraft idag använder i sin energieffektivisering som vi kan se lite varstans runt om i vårt avlånga land. Även bra gatubelysning i LED har haft sina motgångar och att få en korrekt installerad armatur så krävs en hel del arbete. Det går inte bara att installera en stolparmatur och tro det ska räcka. Gatlampor i LED är även mer komplicerade än vanlig belysning då det är fler faktorer man måste tänka på. Även parkbelysning i LED är en produkt som kräver sin planering för att på ett effektivt sätt lyser upp området.

  Läs här för mer information

  solcellsarmaturer, solcellsbelysning

  IP-klassning - En lathund till skyddsklasserna när man ska välja LED-belysning. Är LED vattentät? Vad betyder vattensäker?

  Vi börjar med de första siffrorna efter IP:

 • 0 Innebär att produkten helt saknar skydd.
 • 1 Innebär att produkten är petskyddad mot föremål större än 50 mm.
 • 2 Innebär petskyddad mot föremål större än 12 mm.
 • 3 Innebär petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
 • 4 Innebär petskyddad mot föremål större än 1 mm.
 • 5 Innebär ett måttligt dammskyddad
 • 6 Innebär ett heltäckande dammtät

  De andra siffrorna i IP betyder:

 • 1 Innebär att produkten är skyddad mot droppande vatten
 • 2 Innebär att produkten är skyddad mot droppande vatten i 15°-vinkel
 • 3 Innebär att produkten är skyddad mot stänkande vatten i en maxvinkel på 15%
 • 4 Innebär att produkten är skyddad mot rinnande vatten från alla vinklar
 • 5 Innebär att produkten är skyddad mot spolande vatten från ett munstycke
 • 6 Innebär att produkten är skyddad mot kraftig överspolning av vatten
 • 7 Innebär att produkten tillfälligt kan sänkas i vatten utan att ta skada
 • 8 Innebär att produkten är lämplig för långvarig nedsänkning i vatten.

  Gatuarmaturer i LED

  Gatubelysning och solcellsbelysning går hand i hand - Solcellsbelysning och gårdsbelysning LED

  Solcellsdrivna gatuarmaturer kan inte lämnas utanför denna framställning då de numera går hand i hand. Solcellsarmaturer i olika former har formligen exploderat runt om i världen och även i Sverige. Energieffektiva produkter är en naturlig konsekvens i fattigare länder där bytet går snabbt och är av strikt ekonomiska skäl. Likså solcellsbelysningen. I Sverige har vi råd att vänta och gör så in i det sista. En solcellsdriven gatuarmatur i LED är en ny produkt i den form vi nu saluför. Det finns från tidigare solcellsarmaturer där delarna var skilda från varandra med solcellspanel, ofta ett nergrävt batteri och en LED-panel som kunde placeras inom sladdens räckvidd. Idag har utvecklingen gått med stormsteg och vi har allt ifrån all-in-one-armaturer till smarta solcellsarmaturer med fjärrkontroll, ljusstyrning och DALI-system som i princip sköter sig själv. Solcellsarmaturerna kräver minimalt med underhåll och har en väldigt lång livslängd. En solcellsdriven gatuarmatur håller kring 10 år totalt med alla komponenter. Givetvis med ett decay på några procent. Solcellspanelen har en livslängd på 25 år och IC-drivern ca 10 år samt LED-dioderna< som håller mellan 10-25 år dock ska nämnas att deras ljusstyrka har försämrats efter denna tid och en god ide är att byta med jämna mellanrum med 5-8 års cykler. Solcellsarmaturerna kommer färdiga att installera och fulladdade och sätts igång genom ett knapptryck. I vissa fall måste man vänta på mörkrets intrång för att armaturen ska lysa i andra fall kan man själv styra armaturen med en fjärrkontroll som ställer in de olika ljusstyrnings-stegen. Det går exempelvis att ha armaturen på 50% ljusstyrka dygnet runt eller säg 10% ljusstyrka när ingen är närvarande för att lysa upp till 100% när någon kommer inom aktivitetsområdet för sensorerna. Vid mörkrets inträde kan man även göra att armaturen sätts igång när ljusets försvinner och når en viss LUX. På samma sätt kan man ställa in armaturen att släckas vid gryning vid en viss LUX. På så sätt sparar man mycket ljus och batterikapacitet som kan användas en regnig dag. Sparläget på solcellsbelysningen är avgörande för deras funktion. Särskilt här i Sverige. Under vinterhalvåret har armaturen hög belastning då soltimmarna som laddar batteriet är få samtidigt som tiden armaturen måste lysa tredubblas i de mörka tider som är under vintern och delar av hösten. Det går att kompensera för detta på olika sätt och ett är att komplettera med vanlig elström men det kan både vara dyrt och opraktiskt. Ett projekt vi gjorde innefattade en 200-wattts solcellsarmatur vilken krävde fyra solcellspaneler och fyra batterier men då fungerade armaturen dygnet runt hela vintern om man så önskade. Vi gör alla slags projekt och över hela Sverige med städer som bland annat Stockholm, Södertälje, Norrtälje, Strängnäs, Göteborg, Vetlanda, Malmö, Helsingborg, Västerås, Karlstad, Jönköping, Eksjö, Nässjö, Växjö, Örebro, Kumla, Hallsberg, Arvika, Årjäng, Säffle, Åmål, Köping, Arboga, Falköping, Eskilstuna, Norrköping och de flesta städer i Sverige där vi har elektriker som kan åka ut på jobb i mån av tid och avstånd. Längre norrupp i Sverige har vi begränsat med elektriker och kan inte erbjuda samma tjänster. Kontakta oss idag vi kommer till dig och installerar din belysning med perfekta värden för just det område du vill belysa samtidigt som minskar energikostnaderna och gör något för miljön.

  Läs mer i Eco by Swedens LED-skola

  gatuarmatur i led, pris parkarmatur