Den nya dataskyddsförordningen - GDPR

Personuppgiftspolicy för skydd av dina personuppgifter

Eco by Sweden är särskilt noga med våra kunders personliga integritet och värnar om personuppgiftskyddet och de personuppfiter du lämnar till oss. Eco by Sweden personuppgiftspolicy beskriver nedan hur vi administrerar personuppgifter. Allt från hur vi exempelvis samlar in, använder coh lagrar personuppgifter. Personuppgiftslagen har alltid funnits md nu ger bättre skydd för dina personuppfiter genom den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft i år 2018. Kallad den nya dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulations, GDPR.Genom att använda Eco by Swedens offertförfrågansfunktion, våra kontaktformulär eller genom att kontakta oss via våra e-post så godkänner du att vi använder dina personuppgifter på ändamålsenligt sätt. Det kan vara för att kunna hanglägga din förfrågan, planera leverans eller övrig kommunikation som krävs för ett ändamålseligt samarbete. Du godkänner exempelvis att vi använder olika dina lämnade uppgifter till att kommunicera genom telefon eller e-post för att skicka information till dig om våra tjänster och produkter. Vi använder även digital form för de flesta dokument vi skickar ut såsom orders, offerter, fakturor, produktbland och dialuxberäkningar för att nämna några exempel.

Det är viktigt att du tar del av informationen i vår personuppgiftspolicy innan du använder och lämnar samtycke till att använda våra tjänster.

Eco by Sweden är ansvariga för de personuppgifter som lämnas och som vi behandlar inom ramen för vårt uppdrag för de personuppgifter vi behandlar. Det gör vi med största möjliga hänsyn till din integritet och dina personliga rättigheter att få vara anonym gentemot tredje man till exempel.

  Vi behandlar dina personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

 • Vi samlar in följande information för att kunna behandla din fråga.
 • När exempelvis en offertförfrågan görs lämnar man in valfriga personuppgifter där vissa delar bör lämnas av praktiska skäl så vi kan fortsätta handlägga din förfrågan hos oss. När du lämnat dina uppgifter företar vi oss rätten att använda dem på bästa sätt för att lösa er fråga. Vi sparar inte på information som inte har betydelse för ert uppdrag.
 • Varför samlar vi in vissa uppgfiter om dig?
 • För att kunna identifiera dig som kund behöver vi ofta ett namn som vi kan registrera dig under som kund. För att fortsätta kontakten med kunden behövs: För att komma med en offert eller besvara en förfrågan från dig som kund behöver vi information som e-post eller telefonnummer eller i vissa fall båda delarna. Detta för att vi ska kunna kontakta dig.
 • Vad är Eco by Sweden rättsliga ansvar när det kommer till att behandla dina personuppgifter?

 • De personuppgifter vi behandlar görs med ditt rättsliga samtycke. Vi lämnar information till dig om vår kommunikation i det fall du begär det och vi sparar materialet under en begränsad lagstadgad tid. Den senaste informationen vi kommit ut med har att göra med den nya dataskyddsförordningen som ger dina personuppgifter en starkare rätt mot att exempelvis hamna i fel händer där olika mindre nogräknade företag för reklam och skickar spampost till ditt företag. Har vi vissa grundläggande uppgifter sparade för att kunna återkomma till er som kund sparar vi endast det nödvändigaste. Detta också för att kunna fullfölja våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig som kund.
 • Vad gör Eco by Sweden i övrigt med dina personuppgifter?

 • Alla personuppgifter som vi på Eco by Sweden samlar in använder vi för att kunna ge er den bästa möjliga service och mest relevanta produkter och säljare som tar hand om ert ärende. Vi väljer också att skicka ut nyhetsbrev i vissa fall vilket då görs enligt de regler som finns på marknaden och vill du inte följa våra nyhetsbrev avbokar du dem enkelt längst ner i mailfoten. Nyhetsbrev ska i största mån skickas till en info-adress på företaget och inte till den enskilde beställaren på företaget om det inte överenskommits att detta ska göras.
 • Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part

 • Vi på Eco by Sweden lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part. Bland de många tusen förfrågningar och personuppgifter vi får in varje år raderar vi som regel de som inte ingått avtal med oss omedelbart om inte annat överenskommits. I det fall vi gör projekt med tredje part inblandad lämnar vi inte ut dina uppgifter utan anonymiserar dina personuppgifter i den mån du själv önskar. Du har också rätten att bli helt raderad ur vårt system efter avslutad affär eller avslutat samarbete. Senast en månad efter begäran om att ändra eller på annat sätt hantera dina personuppgifter kommit in till oss på Eco by Sweden så återkommer vi med svar och åtgärd i ditt ärende.
  • Vilka rättigheter har man enligt den nya lagen?

   Tillgång till dina personuppgifter

  • Som användare av Eco by Swedens tjänster där du lämnat dina personuppgifter kan du närsomhelt kontakta Eco by Sweden GDPR-avdelning och begära ut vilken information vi har om dig och ditt företag.
  • Rättelse av felaktigt lämnade personuppifter

  • Om du skulle upptäcka att du i kontakten med oss lämnat inkorrekta eller ofullständiga personuppgifter Skulle du upptäcka att dina personuppgifter är ofullständiga eller på annat sätt blivit inkorrekta kan du närsomhelst kontakta oss och få dessa uppgifter ändrade. Det samma gäller om du som kund ett projekt som har använts som referensobjekt eller om din logotyp används kan du kontakta oss för ändring eller annan åtgärd av dina uppgifter.
  • Uppgifter fås normalt i digital form

  • I de fall Eco by Sweden har samlat in uppgifter om dig som du begär ut har du rätt att få dessa i digitalt format via e-post och i vissa fall kan du också begära att få ut uppgifterna via den vanliga brevgången.
  • Begränsning av dina personuppgifter hos oss

  • Om du inte längre vill att vi hanterar dina personuppgifer eller har andra invändningar mot riktigheten eller vår användning av dina uppgifter kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter eller utesluter dem helt ur vårt system.
  • Radering av personuppgifter

  • Har du lämnat dina personuppgifter till oss som kund har du rätt att återkalla detta samtycke gentemot Eco by Sweden och vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter helt ur vårt system. Detta görs i alla fall när uppgifterna inte längre är nödvändiga för oss eller har legat under den tid som anses relevant. Personuppgifter kan dock sparas under en längre tid som det skulle behövas för att uppfylla ett affärsåtagande eller ett projekt eller en betalningsfråga. Uppgifterna behålls i förehavande fall endast under den tid det krävs för att lösa frågan gentemot kunden. Du kan alltid kontakta Eco by Sweden i de fall du har frågor eller vill ha rättelse eller återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

  Eco by Sweden AB

  Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig finner du nedan. Vara vänlig och kontakta oss via denna länk för hanteraring av dessa frågor knutna till personuppgifter. Klicka på länken, så ska du kunna skicka e-postmeddelande direkt till oss om behandling av personuppgifter Gå vidare här

  För mer information kan du läsa mer om på Läs mer hos Datainspektionen