Solcellsbelysning - Solcellsdriven gatubelysning i LED för gator och torg

Solceller en är framtidens lösning på miljöproblemet - 2 timmars solljus räcker ett helt år

solceller, solcellsbelysning

Solcelldriven belysning i LED och förnybar energi ett steg i rätt riktning - Solcellsbelysning och solcellsenergi

Det finns dels fossila bränslen som inte återskapas, dels förnybara bränslen som förnyas och är hållbart för miljön. Förnybar energi kan återskapas och naturligt förnyas regelbundet och simultant som det alstrar energi. Förnybar energi är inte heller begränsad i sin omsättning på något sätt. Det finns flera olika former av förnybar energi. Förnybar energi kan vara bio-material men det vanliga vi känner såsom förnybar energi är vinkraft, solkraft och vattenkraft. Icke-förnybart är sånt som olja eller kärnkraft. Det gäller inte bara grundprodukten som används i framställningen som är oändlig utan också nedbrytningen som, till skillnad från förnybara energikällor, inte kan återföras till kretsloppet. I detta fall handlar det om radioaktivt avfall. Även olja och kol är exempel på fossila energikällor som vid framställningen producerar det miljöfarliga ämnen koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Förnybar energi från solen är den som är på störst framfart vid sidan av vindkraften som har vissa nackelar bland annat det höga ljudet och koldiodixutsläppet som kan härledes till produktionen av el från vindkraftverket. Solkraft är oftast solceller som skapar el genom solcellspaneler. Idag finns även solellsplattor och solcellsfönster som alstrar energi. Solfångare är en solenergi som skapas genom att solen strålar genom en mpdul av något slag och värmer upp exempelvis vatten. Både solfångare och solceller hör till solkraften. För att nå en hållbar utveckling krävs att vi går mot förnybar energi i olika former. En anläggning eller ett system av något slag som genererar el innebär även utmaningar och investeringar. En investering som ligger i framtiden. Energimyndigheten menar att man till år 2040 ska ha byggt ut den förnybara energin att täcka en elproduktion på i vart fall 10 TWh. Som nämnts ovan räcker det med två timmar av solens ljus för att ge hela världens den el som krävs för ett helt år. Det förutsätter emellertid att man kan tillvarata alla energi det kan man inte idag. Genom att byta till förnybart tar vi ett steg i rätt riktning mot ett hållbart Sverige som är en naturlig konsekvens utav att använda energikällor som är förnybara. Vilken energiform passar dig vind, vatten eller solenergi vad du än väljer gör slår du ett slag för miljön under lång tid framöver.
Tillbaka till Eco by Swedens huvudsida .

Solceller som energikälla - en liten tillbakablick - från tidig användning till dagens effektiva och rena energi

Solen är numera samhällets framtidsbygge med en långsiktig men konkurrenskraftig och säker tillgång till energi. Med en vision av ett samhälle som helt och hållet använder förnybar energi. Vad är egentlignen en solcell förutom modulen vi är vana att se. En svart modul med en mörk yta som genererar ström till ett batteri eller till direktdrift eller liknande. En solcell har en ganska enkel teknik inte helt olik den LED har. Här ska vi gå lie djupare in på vad en solcell är och hur den fungerar och i slutänden genererar ström. Solceller eller en solcell, en fotovolatisk cell, är enligt Wikipedia, en anordning som består utav en halvledare i kisel som fungerar som dioder med en likriktning till växelström bland annat. När dioderna får ljus uppstår elektricitet i omvänd riktning som ger upphov till låg spänning ofta kring 12V. Eftersom varje enskild cell på solcellspaneler anger en förhållandevis låg spänning kompletteras det ofta av att man seriekopplar många dioder. Genom att parallellkoppla solcellerna får man ökad strömstyrka. Bland de två vanliga solcellerna finns kristallina solceller samt tunnfilmssolcelller. Kristallina solceller förekommer mest idag och är mer effektiva med högre verkningsgrad än tunnfilmsceller. De är tillverkade av kisel är är grundmaterialet och som blivit dopat med olika ämnen för att nå den funktion med vill ha. Man delar sedan upp dem i två grupper med mono- och polykristallina eller kristaller som det kallas i folkmun. Man säger ofta monokristaller eller polykristaller och syftar på den namne-prefixen. Kisel har varit kostsamt med blivit billigare med åren.Solceller har varit dyra och inte lönsamma för bara några år sedan. Priserna var höga och systemet var inte utvecklat riktigt så optimalt som det är idag. Effekten på alstringen av solenergi var också lägre än vad den är idag. Därför var solceller en produkt som användes där det saknades ett reguljärt elnätverk som exempelvis stugor, sommarhus, gårdar och fyrar och som bekant särskilt på satelliter där det började som energikälla för många år sedan. Teknikutvecklingen gjorde emellertid att priserna på solceller och kisel sjönk drastiskt under åren 2000 till 2012 och man byggde även ut produktkapaciteten runt om i världen. När priser sjönk ökade marknaden med 40 procent som en direkt konsekvens utan detta. Eftersom framställningen är några år gammal ska det beaktas och produktionen på solceller var för tiden det begav sig endast 64 Kw runt om i världen mestadels uppkopplat den de nationella elnätet. Detta var år 2011. För solceller och forskning kring solceller kan läsas mer om den fysikaliska kemin Se länk till Wiki .

Hur har det sett ut i Sverige med solceller? Finns det en solcellsmarknad i Sverige? Hur mycket sol får vi varje år?

Sverige har vuxit exponentiellt de senaste åren även om starten var blygsam. Under det nämnda året åran installerades motsvarigheten 4,3 MW solcellskapacitet i Sverige. En ökning med 2,7 MW solcellskapacitet från tidigare. Men redan i slutet av år 2011 fanns redan en solcellskapacitet på 15 15,75 MW i Sverige även om siffran låter blygsam. Det är emellertid en produktionseffekt på 15 GWh per år. En anledning till det växande efterfrågan på solceller i Sverige också berodde på att man kommit med nyckelfärdiga system och smarta moduler som kunde installeras enkelt. En modul kostade vid den tiden 19kr per watt ex. moms. och de mer vanliga nyckelfärdiga systemen på villataken kostade ca 32kr per watt. I slutet av år 2013 hade man installerat en solcellskapacitet på 43,1 MW i Sverige. Slutligen anges några användningsområden vilka idag är mångt fler med el till allt från bilen, elektriciteten, belysningen, surfplattan, den bärbara datorn och TVn på båten till exempel. Båtar har haft solceller längre då det av naturliga skäl är praktiskt med en solcell i båten som driver kyl och frys samt en TV och mobiltelefon-uppladdning. Man skulle även kunna ha en solcellspanel till strålkastar-belysning som är bra när man lägger till eller söker något. Har man ett batteri och en av- coh påknapp och ett bra batteri kommer belysningen fungera bra och batteriet hålla och laddas upp samtidigt. Ofta är solcellerna enkla att byta på båtar från en sida till en annan på beroende på vilken sida solen kommer ifrån. Idag används solcellsenergin till det mesta och inte minst solcellsarmaturer av olika slag som belyser ställen där det tidigare inte var möjligt att tillföra belysning på samma sätt. En avstickare från det reguljära elnätet är den nya solcellsbelysning som blivit allt mer populär den senaste tiden. Vad gäller soltimmar brukar Gotland toppa listan med ca 1900 soltimmar per år. Det beror bland annat på att det finns mindre moln där som täcker solen. Även övriga Sverige har många soltimmar varje år och sommaren 2018 bör ha tagit fler rekord än någon sommar tidigare. Se Länk till hemsidan Energimyndigheten menar att Sverige varje år den senaste tiden har fördubblat sin solcellskapacitet. Myndigheten berättar att brukat av solceller till en början var vanligt i i fristående objekt där det inte fanns elkälla såsom båtar, fyrar husvagnar, sommarstugor osv. VI har använt tekniken på allvar sedan 1970-talet menar myndigheten. Intresset för solcellsanläggningar har synts i byggsektorn och anläggningarna ökar stadigt. Tekniken blir billigare och idag finns olika stöd för dig som vill ha en stor eller mindre solcellsanläggning och sälja el från solen genom en miniproduktion av solcellsenergi. Energimyndiigheten har testar nio olika solcellsmoduler och hur solcellsarmaturerna eller solcellsmodulerna eller solcellspanelerna står ut för svenska förhållanden med svenska klimat med snö och is och hur solcellerna klarar sig i Sverige. I ett solcellssystem, säger Energimyndigheten, finns en eller fler växelriktare som de vidare menar är systements hjärta. Testerna myndigheten gjorts finns att läsa hos Energimyndigheten här.

Hur mycket el eller LED-belysning får man? Räcker solen för att få belysning?

En välmotiverad fråga är hur mycket sol man får? De solcellspaneler som finns på marknaden idag, menar myndigheten, har en verkningsgrad på 15 procent. I praktiken betyder det att 15% av den solenergi som träffar solcellspaneler omvandlas till brukbar ström eller el. Det blir ytterligare ett energibortfall på grund av olika komponenter som också drar el och resten reflekteras till värme. Ingen energi försvinner. En kvadratmeter solceller ger 150W en solig dag i Sverige, enligt Energimyndigheten. De säger vidare om solceller att en ny anläggning på 1 kilowatt på en perfekt yta i söderläge med en lutning på 30-50° skulle producera 950 kilowattimmar i Sverige. Anläggningen skulle ta upp en yta av 7 kvadratmeter och därmed platsa varstans på ett villatak eller ett fristående system. Priset varierear fortfarande garnska mycket och har sjunkit mycket de senaste åren på grund av olika faktorer på den globala marknaden med sänkta materialpriser och hårdare konkurrrens. Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av lågspänning / likström som brukar ligga på 12-volt. Det är en långsiktig investering att installera och investera i solceller. När solen skiner använder du din egen el och säljer tillbaka till elbolaget och när du inte har någon sol och el att använda köper du el från elbolaget som vanligt.
Se Länk till Energimyndigheten .

Takpannor genererar solel till villor - Solceller för villor och byggnader

Tekniken har gått med stormsteg den senaste tiden. Idag finns både transparenta fönster och takpannor som är solceller och genererar el. Två svenska företag har, enligt Ny Teknik, tagit steget ut på marknaden tillsammans med namn som Tesla m.fl. Produkten Solar Roof börjar installeras i USA under 2018 men också i andra länder. Liknande takpannor har utvecklats av ett svenskt företag som lanserade sina solcellspaneler i våras. Solcellspaneler so består utan tunnfilmssolceller täckta av laminerade glasskivor som omges av en metallram. Panelerna ersätter de vanliga panelerna på taket men genererar ström på samma gång. Takpannorna ser likadana ut med skillnaden att de blänker lite mer än vanliga pannor. Företagets slutliga ambition är att panelerna ska vara så snygga att man också av den anledningen vill ha solcellstekniken på sitt tak eller vad det kan vara. Systemet är både enkelt och driftsäkert och installationen går snabbt.En solpanna har en watt på 15-watt eller 150-watt per kvadratmeter och ett villatak är fullgott för att den nya tekniken ska räcka och bli över.

< solcellsarmaturer, solceller

Hur har det sett ut i Sverige med solceller enligt andra källor - Hur mycket solceller installers varje år i Sverige?

Sverige har vuxit exponentiellt de senaste åren även om starten var blygsam. Under det nämnda året åran installerades motsvarigheten 4,3 MW solcellskapacitet i Sverige. En ökning med 2,7 MW solcellskapacitet från tidigare. Men redan i slutet av år 2011 fanns redan en solcellskapacitet på 15 15,75 MW i Sverige även om siffran låter blygsam. Det är emellertid en produktionseffekt på 15 GWh per år. En anledning till det växande efterfrågan på solceller i Sverige också berodde på att man kommit med nyckelfärdiga system och smarta moduler som kunde installeras enkelt. En modul kostade vid den tiden 19kr per watt ex. moms. och de mer vanliga nyckelfärdiga systemen på villataken kostade ca 32kr per watt. I slutet av år 2013 hade man installerat en solcellskapacitet på 43,1 MW i Sverige. Slutligen anges några användningsområden vilka idag är mångt fler med el till allt från bilen, elektriciteten, belysningen, surfplattan, den bärbara datorn och TVn på båten till exempel. Idag används solcellsenergin till det mesta och inte minst solcellsarmaturer av olika slag som belyser ställen där det tidigare inte var möjligt att tillföra belysning på samma sätt.

Våra solcellsdrivna gatuarmaturer, solcellsbelysning, håller hög standard och hög kvalitet - Många stora företag har prövat solcellsarmaturer

Discovery gatuarmatur i LED är en av våra flaggskepp som företag som Vattenfall och TC Kraft idag använder i sin energieffektivisering som vi kan se lite varstans runt om i vårt avlånga land. Gatubelysning i LED har haft sina motgångar och att få en korrekt installerad armatur så krävs en hel del arbete. Det går inte bara att installera en stolparmatur och tro det ska räcka. Gatlampor i LED är även mer komplicerade än vanlig belysning då det är fler faktorer man måste tänka på. Även parkbelysning i LEDär en produkt som kräver sin planering för att på ett effektivt sätt lyser upp området. Många är försiktiga när det gäller solcellsbelysning och även om aktörer som trafikverket är intresserade kan de inte riskera att de får driftstopp eller andra problem då de installerar ca 1000 ljuspunkter per år. Däremot har andra aktörer som sagt prövat den nya tekniken och sedan vi började saluföra gatuarmaturer med solcellsdrift har vi inte haft något klagomål eller reklamation. De flesta har sunt förnuft nog att förså att en vanlig solcellsarmatur inte klarar hela den svenska vintern om det är många mörka dagar utan sol. I sådana fall krävs det att man kompletterar med annan elkälla eller dimensionerar upp armaturen genom att använda fler eller större batteri och större solcellspanel ofta får man använda flera och placera på stolpen. Då fungerar solcellsarmaturerna hela året. Det ska samtidigt nämnas att den nya ALS-tekniken som vi i skrivande stund prövar ska hålla och anpassa sig efter väder och vind så det inte tar slut eller i varje fall fungerar minst 10 dagar. Vår leverantör håller på med en solcellsarmatur som aldrig ska sluta lysa även i nordiska klimat och förhållanden som vi har i större delen av Sverige som är tätbefolkat som våra storstäder till exempel. ALS står för Adaptive Lighting System och har smarta lägen för belysningen som sparar batteriet och förbrukar lite energi och ljus i onödan. Utveckligen går framåt med stormsteg och snart kommer även solcellerna bli mer effektiva samtidigt som LED-belysningen kräver mindre el vilket sammantaget gör att solcellsarmaturerna blir mer effektiva och lyser längre på mindre energi. Solcellsbelysning kan du läsa mer om på sidan gatubelysing och solcellsbelysning. Läs mer om T5 LED-lysrör här!

solcellsarmaturer, solcellsbelysning

IP-klassning gäller de flesta produkter

De första siffrorna efter IP:

 • 0 Saknar skydd.
 • 1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
 • 2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
 • 3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
 • 4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
 • 5 Är måttligt dammskyddad
 • 6 Har ett heltäckande dammtät

  Den andra siffran i IP:

 • 1 Skydd mot droppande vatten
 • 2 Sydd mot droppande vatten i 15°-vinkel
 • 3 Skydd mot stänkande vatten i en maxvinkel på 15%
 • 4 Skydd mot rinnande vatten från alla vinklar
 • 5 Skydd mot spolande vatten från ett munstycke
 • 6 Skydd mot kraftig överspolning av vatten
 • 7 Produkten tillfälligt kan sänkas i vatten
 • 8 Produkten kan långvarigt säknas ner i vatten. Klicka här för mer teknisk information om LED .

  Mer tekniskt kring solceller och solcellstekniken

  Som vi nämnde ovan är en solcell en cell ungefär som en diod, kallad fotodiod. Den består utav två skikt som är förutsättningen för den reaktion man är ute efter. Två kemiska bindningar som kallas P-skiktet och N-skiktet är upphovet till det fotovolaiska fenomenet ska ske och den är vital för den fotovoltaiska-processen. Solcellen är baserad på grundämnen Kisel som nämnts ovan med det mesta vanligt förekommande monokistall-kisel. Kisel har fyra olika valensselektroner och förmågan att hindra upp åtta elektroner i det yttersta lagret. Det krävs tillgång till både fria elektroner och fria bildningsmöjligheter kallade elektrohål för att solcellen ska fungera. Det kallas dopning. N-skiktet för till ett ämne med fem valenselektroner exempelvis fosfor. Atomerna klumpas samman för att fylla alla hål i bildningarna. P-skikte å sin sida tillför även sina ämnen det är tre olika ämnen varav bl.a. ämnet bor. Processen dopning eller att dopa N-skitet med P-skiktet leder till att man får ett överskott av elektronhål i P-skiktet så det bildas ett överskott i det andra skiktet, N-skitet. När de både skikten integreras får man en så kallad PN-övergång. I övergången sker en reaktion mellan de båda skiften där fria elektroner och fria elektronhål börjar reagera med varandra i en kemisk reaktion. Det uppstår i denna reaktion en spärrskikt i form av ett elektroniskt fält och hela processen fungerar ungefär som diodens. Processen PN-övergången, flyttar dioder från P-sidan till N-sidan. Det motsatta som skedde innan spärrskiktet uppstod. När solljusen träffar P-sidan slår fotoner loss från sina bildningar och ger en fri elektron och ett fritt elektronhål på p-sidan. Det anges vidare att när en fri elektron på P-sidan kommer tillräckligt nära PN-skiktet vi diskuterat ovan så skapas och överför det elektroniska nätet över den till N-sidan, den sidan som från början redan hade ett överskott på elektroner. På motsatt sätt kommer protoner att träffa och lösgöra elektroner vilket kallas exicitation. På detta sätt får man solcellen att göra det som syftet med den är att skapa energi. Läs mer här. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Solcell),

  Hur mycket sol får vi i Sverige - räcker solens strålar?

  Hur mycket sol får vi i Sverige. Det går enkelt räkna ut hur mycket sol man får på en viss yta exempelvis ett hustak. Det finns olika program med solkartan eller solkollen bland andra som visar hur mycket sol som genereras just i ditt område så du kan räkna ut vilket behov av solceller eller solcellsarmaturer du behöver. Se till att överräkna något då man ofta hamnar i underkant när man räknar på hur mycket man ska få in som energi eller ström.

  Vi uppdaterar sidan och nästa avsnitt handlar om solcellsbelysning och mer specifikt solcellsarmaturer med deras fördelar och nackdelar och förhållande till solcellen. Gatuarmaturer med solceller kan du snart Få kontakt med en säljare på Eco By Sweden här . gatuarmatur i led, solcellsarmaturer